KA Venner

I 1847 blev Århus Kunstforening af 1847 stiftet af en række kunstinteresserede borgere. Formålet med foreningen var ”at vække og udbrede en almindelig sans for Kunsten og dens Frembringelser...”. Dette skulle ske dels ved at give medlemmer adgang til at se på kunst, dels ved at give medlemmer mulighed for at erhverve sig kunst gennem foreningens indkøb og bortlodning af kunstværker. Selvom Aarhus i 1847 kun havde ca. 7000 indbyggere, meldte 205 personer sig ind i foreningen.

I 2012 besluttede man at omdanne kunstforeningen til en venneforening med navnet KA Venner.

Sådan bliver du medlem.