Publiceret 20.11.2015

The Non-Modern World

I forbindelse med udstillingen ANTS’ WAY inviterer Kunsthal Aarhus til en talk med Finn Olesen om den franske sociolog Bruno Latours ANT-teori. Aktør-Netværk-Teorien er en af inspirationerne til Elvin Flamingos mangeårige arbejde med myrer.

Den indflydelsesrige franske filosof og sociolog Bruno Latour skrev i 1991 en kontroversiel bog med titlen Vi har aldrig været moderne. I bogen gør han op med de store dikotomier i den moderne verden, der er præget af den teknologisk-videnskabelige tænkning: naturen over for samfundet, troen over for viden, mennesker over for tingene. Problemet er, at den slags omfattende dikotomier ikke kan forklare hybride fænomener som genmodificerede planter og dyr, huller i ozonlaget, xenotransplantationer, den globale opvarmning. Tilhører de naturen eller kulturen? Er de skabt naturligt, eller er de menneskeskabte fænomener?
Den moderne verden, skriver Latour, har, med naturvidenskaberne som sit vidensgrundlag, frembragt nogle uholdbare distinktioner, der slører forståelsen af de sammensatte aktiviteter, der til hver en tid foregår omkring os, - bag ryggen på den moderne verdens selvfremstilling. I den amoderne verden foregår mangfoldige ting på kryds og tværs af dikotomier og distinktioner. Vi taler bare ikke om denne omfattende, kollektive aktivitet, fordi vi insisterer på de kategoriale adskillelser, som den videnskabelige fornuft insisterer på. 

I oplægget vil Finn Olesen uddybe Bruno Latours kritik og hans beskrivelser af det spraglede, kollektive liv bag ved de pæne, fornuftbaserede vægge, som er sat så pænt op i den moderne verden.

Arrangementet afholdes i forbindelse med udstillingen ANTS’ WAY, og er nummer to i rækken af tre. Sidste foredrag afholdes 28. november og er med Hans Joachim Offenberg, forfatteren bag bogen Myrer og Elvin Flamingo, kunstneren bag udstillingen ANTS’ WAY.

Bio
Finn Olesen er lektor, Ph.d. ved Informationsvidenskab på Aarhus Universitet og udddannet i Filosofi og Informationsvidenskab. Hans forskning fokuserer på filosofiske og sociologiske studier af teknologisk praksis, både generelt og  i sundhedsvæsenet, aktuelt med fokus på telemedicinsk praksis og velfærdsteknologi. Han har skrevet og redigeret en række artikler og bøger om teknologi, bl.a. 'ANT - beskrivelsen af heterogene aktør-netværk’ i Introduktion til STS - Science, Technology, Society (redigeret af C. Bruun Jensen, P. Lauritsen og F. Olesen) Hans Reitzels Forlag.

Arrangementet er støttet af FO-Aarhus' debatpulje og Aarhus Universitetsforlag.