Jacob Lund

  • Theorist
  • Researcher

Jacob Lund er Associate Professor ved Æstetik og Kultur og leder af forskningsprogrammet i Medialitet, Materialitet og Æstetisk betydning ved Aarhus Universitet. Han er med-redaktør af The Nordic Journal of Aesthetics, og hans forfatterskab omfatter Den subjektive rest: Udsigelse og (de)subjektivering i kunst og teori (The subjective Remnant: Enunciation and (De)subjectification in Art and Theory, 2008) og Erindringens æstetik – essays (The Aesthetics of Memory, 2011).