Jacob Wamberg

  • Researcher
  • Theorist

Jacob Wamberg: Professor i Kunsthistorie ved Aarhus Universitet. Hovedforsker for Posthuman Aesthetics. Vært og ordstyrer ved dette seminar. Professor Wambergs forskning har for nylig drejet sig om billedkunstens placering i en større historie, der sammenskriver kulturens og naturens udvikling, og som har evolutionsbegrebet som fællesnævner. Dette udmøntede sig i 2005 i hans disputats: Landskabet som verdensbillede. I det posthumane felt har han medredigeret The Posthuman Condition: Ethics, Aesthetics and Politics of Biotechnological Challenges (2010) med Mads Rosendahl Thomsen o.a., og arbejder nu på at spore det posthumane paradigmes tidlige konturer (ca. 1900-1930) med fokus på Dada, futurisme og funktionalisme.

Related

Posthuman Aesthetics - Interaktioner mellem visuel/auditiv kunst og teknologi