Nanna Gro Henningsen

  • Artist
  • Researcher

Nanna Gro Henningsen er billedkunstner og ekstern lektor ved Det Jyske Kunstakademi og Arkitektskolen i Aarhus. Hun har tidligere kurateret og organiseret kundnterdrevne udstillingssteder og –projekter. Hun har også været formand for Billedkunstnernes Forbund (BKF), medlem af Repræsentantskabet for Statens Kunstråd og i Forretningsudvalget for Dansk Kunstnerråd, The Nordic Institute of Contemporary Art, The Sleipnir Foundation og Charlottenborg Fonden. Hun er i øjeblikket medlem af Kunsthal Aarhus’ bestyrelse og af det kunstnerdrevne udstillingssted TYS i København. Hendes fokus er på udveksling af viden, politik og praksis mellem kunstnere, kunstnerdrevne udstillingssteder, institutioner og kuratorer, på magtrelationer i det visuelle felt og på hvordan man etablerer bedst mulig praksis for samarbejdet mellem kunstnere og institutioner.

Related