Sebastian Frese Bülow

  • Artist

<p>Sebastian Frese Bülow er underviser, billedkunstner og AV- tekniker. Ansat ved Aalborg Universitet, arbejder med tegninger, eksperimentalfilm og Live Visuals til koncerter og performances. Bor på Nørrebro i København.</p>