Starship Magazine

  • Writer
  • Artist

Det Berlin-baserede Starship Magazine er et tidsskrift i ordets bogstavelige forstand, fordi det taler ud fra og om den tid, det bliver skabt i. Temaet for den kommende 16. udgave af det flerstemmige og flerperspektiviske tidsskrift vil løst basere sig på en anti-social vending inden for gay and lesbian-studies, men også på de bevægelser som denne anti-sociale vending fungerer som forbillede for.