Thomas Hvid Kromann

  • Theorist

Forsker, ph.d., forfatter, freelancekurator. Forsker på Håndskriftsamlingen, Det Kongelige Bibliotek, København.