End-user

Fri entré

Sex [ˈsεgs] sb. Via engelsk fra latin sexus 'køn'
Robot [ʁoˈbʌd] sb. -ten, -ter, -terne. Fra tjekkisk robota 'slavearbejde, hoveriarbejde'.

I anledning af Sidsel Meineche Hansens udstilling End-user inviterer Kunsthal Aarhus og forskningsprogrammet 'Human Futures' ved Aarhus Universitet til et seminar om etik, æstetik og intimitet i relation til sexrobotter. Hovedtaleren er forsker, rådgiver for EU-kommissionen og stifter af Foundation for Responsible Robotics, Aimee van Wynsbergh fra Technische Universiteit Delft. Van Wynsberghs oplæg "The Ethics of Sex Robots" suppleres af oplæg af forskere fra Aarhus Universitet og afrundes med en debat.