Magt og Modstand: Foucault og Institutionskritik

Fri entré

Institutioner udgøres ikke så meget af mennesker som af roller: ikke Hanne og Carsten, men læge og patient, lærer og elev, betjent og indsat. Disse roller eksisterer på en måde før vi spiller dem, men eksisterer samtidig kun fordi vi spiller dem. Samtidig er de udtryk for en magtrelation, hvor nogen spiller den dominerende part og andre den dominerede. Dette foredrag vil ud fra Michel Foucaults magtanalyse og fokus på ligheden mellem forskellige institutioner (skole, hospital, fabrik, fængsel) diskutere, hvorledes institutioner er netværk af magtrelationer, men også hvordan modstand er med til at transformere disse magtrelationer.

Nicolai von Eggers er idéhistoriker og postdoc ved Det Danske Institut i Athen. Han forsker i politisk historie og filosofi med særligt fokus på demokratiformer og demokratisk deltagelse; heriblandt De Franske, Amerikanske og Haitianske Revolutioner, moderne politisk filosofi og et igangværende projekt om Aristoteles og demokratiet i det antikke Athen.

Henrik Olesen, Opfordring til bedre information om homoseksualitet i folkeskolen, 1998
Henrik Olesen, Opfordring til bedre information om homoseksualitet i folkeskolen, 1998