Talk af Christine Ross: “Art for Coexistence: When Migration meets Climate Change”

Fri entré
Sprog: Engelsk

Du inviteres til et foredrag/talk af professor Christine Ross arrangeret af forskningsprogrammet “Contemporary Aesthetics and Technology” og “Centre for Research in Artistic Practice under Contemporary Conditions” ved Aarhus Universitet, i samarbejde med Kunsthal Aarhus.

Det er gratis at deltage, men vi anbefaler at sikre sig en plads ved at booke en gratis billet på Billetto.
➡ Tilmeld dig gratis her

OM FOREDRAGET
FN's Højkommissariat for Flygtninge (UNHCR) har for nylig rapporteret, at migration - "det stadigt stigende antal mennesker, der tvinges på flugt, og de stadig mere alvorlige muligheder, der er til rådighed for dem" - vil "definere det 21. århundrede". Ved udgangen af 2022 var antallet af fordrevne mennesker på verdensplan over 100 millioner, det højeste antal siden Anden Verdenskrig. Det betyder, at 1 ud af 78 mennesker blev tvunget til at forlade deres hjem "på grund af konflikter, vold, frygt for forfølgelse og menneskerettighedskrænkelser"; det betyder også, at tusindvis af migranter fortsat forsvinder eller dør langs migrationsruterne over hele planeten. Disse tal forventes at stige på grund af vedvarende og stigende konflikter og klimaforandringer. Hvordan reagerer europæisk og nordamerikansk kunst på denne eskalering, og hvorfor er denne reaktion afgørende for udviklingen i det 21. århundrede? Svaret på disse to spørgsmål kan indkapsles i et enkelt, men alligevel flerstrenget begreb: sameksistens - den tilstand, bevidsthed og praksis, hvor man eksisterer i gensidig afhængighed af hinanden. Samtidskunsten afslører, anfægter og genovervejer de mørke indbyrdes afhængigheder, der præger migrationen i dag - de indbyrdes afhængigheder mellem borgere på vej fra nogle af de fattigste, mest kolonialt skadede og mest politisk ustabile lande i verden (dele af Afrika, Asien og Latinamerika) og borgere fra nogle af de rigeste økonomier og demokratier i verden (Europa og Nordamerika), mellem disse migrerende væsener, der søger asyl, og Europas og Nordamerikas voksende modvilje mod at give dem asyl. Ved at udfordre dette forhold opfinder kunsten en række indbyrdes forbundne opfordringer til mere gensidige former for sameksistens: opfordringer til at historisere, til at tage ansvar, til at leve sig ind i og til at fortælle historier. Her ligger samtidskunstens originale bidrag til migranternes retfærdighed.

Dette foredrag undersøger kunstens reaktion på migrationens udvikling i Nordamerika, især inden for grænseområderne mellem USA og Mexico og mellem nord og syd. Med fokus på kunstværker af den mexicanske kunstner Felipe Baeza og Isuma, et inuit-kollektiv af kunstnere med base i Igloolik (Nunavut), undersøges de måder, hvorpå de etablerer forholdet mellem migration, nekropolitik (et begreb, som den camerounske filosof Achille Mbembe opfandt for at beskrive en "døds- og voldspolitik ") og klimaforandringer. Baezas collager og Isumas video- og webcast-interventioner bekræfter på visse måder Mixed Migration Centre's 2022 Review, hvori det hedder, at "klimaforandringer og ekstremt vejr fortsat er den vigtigste drivkraft for fordrivelse på verdensplan". Christine Ross vil dog foreslå, at deres kunstværker udvider forståelsen af klimaets rolle i migration: De bringer klimaforandringer og klimamigration frem i lyset, men afslører også, hvordan klimaet gøres til et våben mod migranter samt klimaafhængig biodiversitet som et redskab til migranters overlevelse, klimarettigheder og indfødt klimaviden. Baezas og Isumas opfordringer til ansvarlighed og historiefortælling fortjener vores fulde opmærksomhed: de beriger det migrationsrelaterede begreb om sameksistens og den hertil knyttede praksis.

BIOGRAFI
Christine Ross er professor og Distinguished James McGill Professor i samtidskunsthistorie ved McGill University. Hendes forskningsområder omfatter samtidig mediekunst, syn og visualitet, kunst og depression, rekonfigurationer af tid og temporalitet i nutidig mediekunst, deltagelsesmedier og -kunst, kunstneriske omdefinitioner af den offentlige sfære samt migration.
Hendes seneste bogprojekt, med titlen ”Art for Coexistence: Unlearning the Way We See Migration” - en undersøgelse af samtidskunstens reaktion på migrationskriserne - er for nylig blevet udgivet af MIT Press (2022). Andre bogudgivelser omfatter: “The Participatory Condition in the Digital Age” (medredaktør), “The Past is the Present; It's the Future too: The Temporal Turn in Contemporary Art” og “The Aesthetics of Disengagement: Contemporary Art and Depression”.

Støttet af

Portræt af Professor Christine Ross
Portræt af Professor Christine Ross