Benjamin Asger Krog Møller & Naja Zethner
Afgang 2024: Passage

Under titlen Passage markerer Kunsthal Aarhus og Det Jyske Kunstakademi et 20-årigt langt samarbejde med fokus på nyuddannede kunstnere.

I år kan det traditionsrige samarbejde mellem Kunsthal Aarhus og Det Jyske Kunstakademi fejre jubilæum. Det sker med afgangsudstillingen Passage, der i to gallerier præsenterer værker af afgangseleverne Benjamin Asger Krog Møller (f. 1994) og Naja Zethner (f. 1998). Det er tyvende år i træk, at eksamensudstillingen for dimittenderne fra Det Jyske Kunstakademi (Afgang) vises på Kunsthal Aarhus.

Om Afgang 2024

Årets afgangsudstilling har titlen Passage og henviser til de overgange, som vi oplever i løbet af livet. Udstillingen dvæler ved både store og små overgange, skaber refleksioner over deres betydning og stiller blandt andet spørgsmålet: Hvad sker der, når vi bevæger os fra et stadie til et andet? Med udstillingen inviteres publikum også til at være åbne over for en forandringsproces, hvor man træder ind og anskuer kunsten og omstændighederne omkring dens tilblivelse.

I Passage, som består af en serie malerier af Zethner og en tredelt installation af Krog Møller fylder deres værker tilsammen galleri 2 og 3 i Kunsthal Aarhus’ stueetage.

Kunstnerbiografier

Naja Zethner

Billedkunstner Naja Zethner arbejder med maleri og tekst, hvor hun undersøger sanseindtryk, partiturer, struktur og billeddannelse. På bløde bomuldslærreder og sider, hvor sproget bevæger og ånder udtrykkes en stærkt forminteresseret ambivalens i de gennemskinnelige strøg og ordenes krops-poetiske undersøgelser af æstetiske fænomener. Som i en malerens overdrevne mikroskopi udforskes billedet tilsvarende som et vedvarende levende system, der afspejler hendes engagement i nutidig økologi, koreografi, billedteori og kultur.

Benjamin Asger Krog Møller

Benjamin Asger Krog Møller er en billedkunstner og idéhistoriker, der beskæftiger sig med installation, tekst og kollaborativt arbejde. I en kunstnerisk art ekstrem kombinatorik udarbejdes en særegen intervenerende form for immanent institutionskritik og altomfattende slapstick arkivæstetik, der rumsterer i al slags (billed)sprog, viden og tekst i såvel det digitale som det analoge. Bemærkelsesværdige kunstneriske og idehistoriske bevægelser i internationalt, men særdeles også i lokalt Aarhusiansk perspektiv, udforskes i diverse former for institutionalisering, tværvidenskabelig historieforfalskning og til tider kaos-apokalyptiske fiktionsfremstillinger.
Hans arbejde er opbygget gennem utallige gruppesubjekter og samarbejder, herunder det opsøgende bogprojekt skolekunst & kunstskoler (2019- Selina Rom Andersen, Lina Brogaard Ottosen, Maj Færgemann), Institut for Emancipationsvidenskab (2017–) samt kunstnergruppen og anagrammet Computer Lars (2022- medvirke af den afdøde franske forfatter Marcel Proust), der begge udarbejdes med filosof Asker Bryld Staunæs såvel som Organ for de autonome videnskaber (2020 -Asker Bryld Staunæs, Tobias Dias), et ekstra-disciplinært kollektiv for research, kunst og infrastrukturel organisation.

Kurator-biografi

Karen Vestergaard Andersen

Karen Vestergaard Andersen er en dansk kunsthistoriker og selvstændig kurator, der beskæftiger sig med intersektionel feministisk praksis, somaæstetik og ny materialistisk videns- og udstillingsproduktion inden for samtidskunsten. Medstifter af bluestockings (bs), en kollaborativ platform og partnerskab med kurator Helen Nishijo. (bs) er et videns- og praksisfællesskab indenfor samtidskunsten centreret omkring kritisk økofeminisme, solidaritetspraksisser, spiritualisme og borgerrettighedsaktivisme i et transkulturelt perspektiv. Dertil er hun medstifter af det kollektive projekt SOMATIK samt tidligere medleder af ARIEL – Feminisms in The Aesthetics.

Udstillingen er generøst støttet af:
Aarhus Kommune, Statens Kunstfond, Augustinus Fonden, 15. Juni Fonden, Per og Lise Aarsleff Fond, Dyrup

Billede: Installationsfoto, Benjamin Asger Krog Møller & Naja Zethner, Afgang 2024: Passage, Kunsthal Aarhus, 2024, Foto: Mikkel Kaldal.
Billede: Installationsfoto, Benjamin Asger Krog Møller & Naja Zethner, Afgang 2024: Passage, Kunsthal Aarhus, 2024, Foto: Mikkel Kaldal.
Billede: Installationsfoto, Benjamin Asger Krog Møller & Naja Zethner, Afgang 2024: Passage, Kunsthal Aarhus, 2024, Foto: Mikkel Kaldal.
Billede: Installationsfoto, Benjamin Asger Krog Møller & Naja Zethner, Afgang 2024: Passage, Kunsthal Aarhus, 2024, Foto: Mikkel Kaldal.
Billede: Installationsfoto, Benjamin Asger Krog Møller & Naja Zethner, Afgang 2024: Passage, Kunsthal Aarhus, 2024, Foto: Mikkel Kaldal.
Billede: Installationsfoto, Benjamin Asger Krog Møller & Naja Zethner, Afgang 2024: Passage, Kunsthal Aarhus, 2024, Foto: Mikkel Kaldal.
Billede: Installationsfoto, Benjamin Asger Krog Møller & Naja Zethner, Afgang 2024: Passage, Kunsthal Aarhus, 2024, Foto: Mikkel Kaldal.
Billede: Installationsfoto, Benjamin Asger Krog Møller & Naja Zethner, Afgang 2024: Passage, Kunsthal Aarhus, 2024, Foto: Mikkel Kaldal.