Collective Making 01 / Extreme Sharing

Kunsthal Aarhus præsenterer den første udstilling i COLLECTIVE MAKING, det nye kunstprogram for 2015-16, Extreme Sharing af det danske kollektiv N55. Fernisering 6. februar kl. 17.

Projektet, som trækker på kollektivets arbejde siden 1990erne, er et forsøg på at "genopbygge byen indefra" og bruge hverdagssituationer fra livet som et afsæt for offentlige begivenheder og samarbejder. Deres projekter bliver offentliggjort sammen med 'Open Source'-manualer og er omfattet af Creative Commons-licenser, der giver tilladelse til videre bearbejdning.

I to måneder vil Kunsthal Aarhus blive forvandlet af N55 til XYZ OPEN CITY – prototypen på en by, der er afhængig af nye måder at dele arbejdsfællesskaber på, inspireret af open source-principperne. Vægten vil blive lagt på at gentænke det aktuelle økonomiske system og fejlslagne produktionsmodeller, samt at forestille sig et muligt nyt system. Det underliggende spørgsmål vil handle om, hvordan produktionen kan bringes tilbage til byerne og væk fra fjerne globaliserede produktionscentre, for på den måde at give os muligheden for at reflektere anderledes om byer og for at tilpasse produktion til det, der faktisk er brug for – imod overproduktion, overforbrug og misbrug af miljøet og mennesker. Det, der bliver produceret i Kunsthal Aarhus' XYZ OPEN CITY vil blive drevet af de besøgendes engagement og behov, blive skabt sammen med andre, og det kan blive geninvesteret tilbage ind i byen eller tages med hjem. N55 vil tale om deres arbejde i en offentlig præsentation (7. februar) og stå for en række workshops, der handler om de basale principper bag XYZ Nodes System: hvordan bygger man alt det, man har brug for i sit hverdagsliv (næsten hvad som helst) herunder også deres cykel XYZ CARGO (10. - 12. februar samt 7.- 8. marts 2015).

Udstillingen vil blive ledsaget af en bestilt tekst af Wolfgang Sützl "Om at dele" (2015), som vil være tilgængelig i trykt form og online på: http://kunsthalaarhus.dk/research Manualen for XYZ OPEN CITY er, sammen med andre "open source"-manualer til værker af N55, tilgængelig på www.n55.dk.

COLLECTIVE MAKING-serien er udviklet af Joasia Krysa, kunstfaglig leder i Kunsthal Aarhus, med støtte fra Statens Kunstfond, Aarhus Kommune, Det Obelske Familiefond og Goethe-Institut Dänemark.