Det Jyske Kunstakademi
Afgang 21: Present Tense

Afgangskunstnere 2021: Selina Rom Andersen, Mikkel Carlsen, Signe Cygan, Mikkel Drabik Jacobsen, Frederik Mølgaard Lautrup, Clara Jozefine Morks, Kasper Knudsen Muusholm, Stine Rosdahl-Petersen og Sabine Wedege.

Årets afgangsudstilling fra Det Jyske Kunstakademi præsenterer en flerstemmighed, der ikke alene afspejler mangfoldigheden i de ni dimittenders praksisser.

Den er samtidig udtryk for en gruppe unge menneskers tilstand i – og undersøgelse af – livet under en global pandemi.

Afgangsværkerne, der kan opleves på Kunsthal Aarhus i perioden 7. maj – 6. juni, forholder sig på forskellig vis til den tid, som de er blevet til i. Present Tense er en flertydig titel, som henviser til, at værkerne er udspændt mellem flere tider. På engelsk kan ‘present tense’ som grammatisk begreb både karakterisere handlinger i nutid og fremtid.

Gennem udstillingen væves elementer fra science fiction, kunsthistorien, kunstnernes samtid og digitalt materiale sammen og udvider – eller ophæver – tidsbegrebet. Dette kommer til udtryk i en række værker inspireret af fantasy og magiske narrativer, der markerer en bevægelse væk fra en virkelighed, som bærer umiskendeligt præg af isolation og krisestemning. Blikket er indadvendt og nostalgisk, men det peger også mod en ny kunstnerisk praksis.

Present Tense er kurateret af Francesca Astesani og Julia Rodrigues, der står bag kuratorduoen South into North. Om udstillingen udtaler de: “Oplevelsen af tidslig kontinuitet reflekterer vores forståelse af afgangsudstillingen: Ikke som en begivenhed, der markerer en uddannelses afslutning og en kunstnerisk karrieres begyndelse, men som en rite de passage i det kontinuerlige flow som skabende kunstner både under og efter ens institutionelle uddannelse.”

Om end verdens tilstand har afskåret årets ni dimittender for et fysisk nærvær i processen frem mod afgangsudstillingen, deler de oplevelsen af at være skabende kunstnere og mennesker i en kompleks tid. En tid, der har givet anledning til rystelser i vores kollektive fundament, men som på forunderlig vis også har skabt rum for intime, seismografiske (gen)opdagelser af kunstens mulighedsrum, forholdet mellem individ og kollektiv, menneske og natur.

Selina Rom Andersen, Modløse. Foto: Mikkel Kaldal
Selina Rom Andersen, Modløse. Foto: Mikkel Kaldal

Selina Rom Andersen

Selina Rom Andersen er en billedkunstner, forfatter og digter, der arbejder i krydsfeltet mellem virkelighed og fiktion og er inspireret af internetfænomener såsom fanfiktion, furry porn, eBay ønskelister og dating på DeviantArt.

Til afgangsudstillingen præsenterer Selina Rom Andersen en tegneserie under titlen Modløse, der er et eventyr om “at være for ung til at være træt.”

Mikkel Carlsen, Hands forming a heart to say goodbye. Foto: Mikkel Kaldal
Mikkel Carlsen, Hands forming a heart to say goodbye. Foto: Mikkel Kaldal

Mikkel Carlsen

Mikkel Carlsen udfolder i sin praksis spørgsmål om menneskehedens effekt på miljøet igennem værker, der er skabt i alt fra keramik og bygningsmaterialer til fundne plastikgenstande og tørrede planter.

Til afgangsudstillingen har Mikkel Carlsen skabt en omfattende installation, Hands forming a heart to say goodbye, der er en hyldest til modernismens tro på kunstens evne til at viderebringe eviggyldige sandheder – og på samme tid – en anerkendelse af dens kollaps.

Signe Cygan, Moon Slippers (for Dagny). Foto: Mikkel Kaldal
Signe Cygan, Moon Slippers (for Dagny). Foto: Mikkel Kaldal

Signe Cygan

Signe Cygan arbejder med forskellige medier såsom fotografi, bogbinding og skrivning, hvor hun blander litterære referencer med elementer fra hverdagen til en række stille, meditative værker formet af langsomme processer.

Til afgangsudstillingen blander Signe Cygan litterære referencer med objekter fra hverdagen i værket Moon Slippers (for Dagny), der sammenstiller en række elementer som analog fotografi og forsølvede slippers.

Mikkel Drabik Jacobsen, Scooter-Work. Foto: Mikkel Kaldal
Mikkel Drabik Jacobsen, Scooter-Work. Foto: Mikkel Kaldal

Mikkel Drabik Jacobsen

Mikkel Drabik Jacobsen afprøver grænserne for idéen om forfatterskab ved gennem skulpturer, tryk og publikationer at tilegne sig andres kreative indsats eller anvende tilfældigheder som udgangspunkt for kreative udfoldelser.

Til afgangsudstillingen præsenterer Mikkel Drabik Jacobsen det konceptuelle og legende værk Scooter-Work, der har taget sit udgangspunkt i en inspirationscollage fra kunstnerens første år på akademiet. Værket er ledsaget af tekstudgivelsen ”Manual” for a scooter work.

Frederik Mølgaard Lautrup, Klipning. Foto: Mikkel Kaldal
Frederik Mølgaard Lautrup, Klipning. Foto: Mikkel Kaldal

Frederik Mølgaard Lautrup

Frederik Mølgaard Lautrup er maler i ordets rette forstand ved det, at han både mestrer fagets teknikker og anvender sine billeder til at undersøge de filosofiske problemer, der ligger i repræsentationer.

Til afgangsudstillingen har Frederik Mølgaard Lautrup skabt en række kvadratiske malerier, der gennem forskellige motiver indfanger det smukke i hverdagens rytmiske trivialitet.

Clara Jozefine Morks, Crazy. Foto: Mikkel Kaldal
Clara Jozefine Morks, Crazy. Foto: Mikkel Kaldal

Clara Jozefine Morks

Clara Jozefine Morks anvender fotografi og video til at skabe performative narrativer om kærlighed, fravær og længsel efter intimitet.

Til afgangsudstillingen præsenterer Clara Jozefine Morks videoinstallationen Crazy, der inviterer beskueren ind i en drømmende atmosfære, der på én gang er imødekommende og fremmedgørende i sin fantasifulde portrættering af to menneskers skæbnerige møde.

Kasper Knudsen Muusholm, DIT SPROG IKKE MIT. Foto: Mikkel Kaldal
Kasper Knudsen Muusholm, DIT SPROG IKKE MIT. Foto: Mikkel Kaldal

Kasper Knudsen Muusholm

Kasper Knudsen Muusholm udforsker spørgsmål om identitet og eksistentiel angst gennem videoperformances.

Til afgangsudstillingen Kasper Knudsen Muusholm skabt videoinstallationen DIT SPROG IKKE MIT, som igennem talebobler optegner en familiestruktur baseret på en psykologisk, poetisk skitse af dynamikkerne i et samfund.

Stine Rosdahl-Petersen, Dansende måge/Moden jernskjorte. Foto: Mikkel Kaldal
Stine Rosdahl-Petersen, Dansende måge/Moden jernskjorte. Foto: Mikkel Kaldal

Stine Rosdahl-Petersen

Stine Rosdahl-Petersen arbejder primært med skulpturer og installationer, der tager form i dialog med de rumlige og kulturelle detaljer i udstillingskonteksten.

Til afgangsudstillingen præsenterer Stine Rosdahl-Petersens værket Dansende måge/Moden jernskjorte, der inddrager naturen i en dialog med det omgivende rum. Fra et ovenlysvindue hænger et træs rødder omgivet af materialer som uld, plantefiber og silketråd, der transformeres gennem udstillingsperioden – af det menneskelige blik såvel som af naturens love.

Sabine Wedege, Fortune Teller Machine. Foto: Mikkel Kaldal
Sabine Wedege, Fortune Teller Machine. Foto: Mikkel Kaldal

Sabine Wedege

Sabine Wedege inkorporerer skulptur, tekst, video og lyd på kryds og tværs i sin praksis, som både er intuitivt interessante som form og som bærer tunge referencer til blandt andet esoterisme, miljøproblemer, ikonografi og kunsthistorie.

Til afgangsudstillingen præsenterer Sabine Wedege tre skulpturer, Woman with an Incubus, Fortune Teller Machine og Still Life in Crop Circle, der alle trækker på kunsthistoriske referencer, men som gennem deres materialebrug og tema har et tydeligt afsæt i samtiden.

Støttet af Graphical.dk

Støttet af