Kirstine Roepstorff
G[r]AIN

Kirstine Roepstorff, G[r]RAIN, 2022, et solidaritetsprojekt kommissioneret og produceret af Kunsthal Aarhus. Courtesy af kunstneren og Kunsthal Aarhus. Foto: Jacob Friis Holm Nielsen.
Kirstine Roepstorff, G[r]RAIN, 2022, et solidaritetsprojekt kommissioneret og produceret af Kunsthal Aarhus. Courtesy af kunstneren og Kunsthal Aarhus. Foto: Jacob Friis Holm Nielsen.

G[r]AIN er et solidaritetsprojekt, der er udtænkt af den internationalt anerkendte kunstner Kirstine Roepstorff (f. 1972, bosat i Fredericia) som reaktion på Ruslands nylige invasion af Ukraine.

Da krigen i Ukraine brød ud, rettede Roepstorff henvendelse til en række internationale kunstnerkolleger og fagfolk inden for kulturlivet, der enten er personligt involveret i de dramatiske begivenheder, som p.t. udspiller sig, eller som på anden måde oplever, at deres personlige frihed er truet som følge af krigen. Roepstorff bad dem om at dele deres refleksioner og reaktioner med hende i form af et brev, et digt eller gennem automatskrift. For hver modtaget tekst opfører kunstneren sandsøjler af sandkorn, der samlet repræsenterer et væld af forskellige stemmer. I takt med at projektet udfoldes, formindskes den fysiske tilgængelighed til rummet, mens rummet forvandler sig til et voksende antal af ”talesøjler”.

For at tydeliggøre det skrumpende rum mellem søjlerne, har kunstneren inviteret to performere til at fortolke hver enkelt tekst gennem bevægelse, så den danner et partitur, der udløser bestemte gestusser. Deres bevægelser kan påføre søjlerne ridser og revner, som i samspil med ændringer i temperatur og fugtighed, kan få facader og overflader på sandsøjlerne til at smuldre over tid. Roepstorff giver derudover performerne en række benspænd som f.eks. sandsko og forlængede arme, hvilket påvirker deres handlinger og gør dem til fortællende værktøjer i værket.

Ved at omfavne flygtige materialer, som sprog, sand og gestusser, kredser G[r]AIN om at give form til formløse handlinger, ved i et konceptuelt rum at imitere, hvordan vi som samfund konstant genopfinder kontrolmekanismer, der forhindrer os i at opnå uafhængighed og autonomi. I Roepstorffs evigt foranderlige miljø visualiseres disse vedvarende dominanssystemer gennem fremstillingen af måder at bryde fri på.

I lyset af de grusomme hændelser, vi står overfor i dag, søger hvert ord, der er skrevet til Roepstorff, og videreleveret til os som vidner og tavse beskuere, at gøre op med de bekymrende tendenser til splittelse, for i stedet at styrke de kulturelle bånd der er kernen i et sundt og dynamisk globalt kunstfællesskab.

Særlig tak til performerne Matilde Mørk og Mirko Guido, samt sandskulptør Bruno MacDonald.

Kirstine Roepstorff (f. i København, 1972), har opnået international anerkendelse, ikke mindst som Danmarks repræsentant ved den 57. Venedig Biennale i 2017. Blandt hendes soloudstillinger kan nævnes Excave Museum på Haus Konstruktiv, Zürich (2019), Edicius & Lilith på Trapholt Museum for Moderne Kunst og Design, Kolding (2018), samt Dried Dew Drops: Wunderkammer of Formlessness på Museum für Gegenwartskunst, Kunstmuseum, Basel (2010). Hendes værker indgår i en række vigtige museumssamlinger såsom Museum of Modern Art (New York), Nasjonalmuseet (Oslo) og Statens Museum for Kunst (København).

Projektet åbner i løbet af Art Week 2022 – en festival, der bygger bro mellem kunstscenerne i Aarhus og København.

G[r]AIN er en del af Kunsthal Aarhus’ nyetablerede artist residency-program, der har til formål at reflektere over de forskellige udfordringer, som kunstinstitutionerne står over for i forhold til den aktuelle samfundspolitiske virkelighed.

Projektet præsenteres inden for den eksperimentelle platform Kunsthal Aarhus Forum, der har til hensigt at engagere det kunstfaglige miljø og et mangfoldigt tværsnit af den brede offentlighed, gennem forskellige formater og refleksioner, der trodser forenklede og flade kategoriseringer.

Kirstine Roepstorff, G[r]RAIN, 2022, et solidaritetsprojekt kommissioneret og produceret af Kunsthal Aarhus. Courtesy af kunstneren og Kunsthal Aarhus. Foto: Jacob Friis Holm Nielsen.
Kirstine Roepstorff, G[r]RAIN, 2022, et solidaritetsprojekt kommissioneret og produceret af Kunsthal Aarhus. Courtesy af kunstneren og Kunsthal Aarhus. Foto: Jacob Friis Holm Nielsen.

Kurator: Diana Baldon.

Støttet af