Steinar Haga Kristensen
The Work of Art and The Spiritualization of Self-empowerment

I udstillingen The Work of Art and The Spiritualization of Self-empowerment på Kunsthal Aarhus tager Steinar Haga Kristensen (1980, Norge) udgangspunkt i virtuelle 3D-gengivelser af sine værker fra La Période Brune/Den Brune Periode (2015-2018). Igennem modernismen har flere kunstnere fået opdelt deres oeuvre i forskellige perioder, der står som et skifte i deres kunstneriske stil eller indhold. Det samme gælder for Steinar Haga Kristensen. Den Brune Periode viser, siger Haga Kristensen, “a very brown time, marked by the political, moral and identity struggles in today’s world.” Den Brune Periode er en form for eksistentiel suppe, en heroisk og kraftfuld kamp, en kamp igennem mudder og lort, mellem individet og det omgivende samfund og dets renhedsnormer. Der er tilbagevendende motiver, såsom Prophête Malade/Syg profet, der portrætterer den desillusionerede profet i et goldt og stoisk landskab.

Den Brune Periode er en fragmenteret undersøgelse af individets problemstillinger i en tiltagende populistisk fremmarch af korte svar på store og komplekse spørgsmål. Haga Kristensen arbejder med vrangsiden af de idealistiske strømninger og det efterhånden mere og mere ansigtsløse demokratiske projekt, der kendetegner dele af det tyvende århundrede. De store historier og idealer for individet og samfundet fra moderniteten og modernismen er i Haga Kristensens verden blevet til et opgivende vacuum af grimhed, der kun opretholder sin egen vægt med krykker. Den Brune Periode er et opråb til den tiltagende overfladiske konformitet og mig-kultur, det er betragtninger og en gestus mod spirituel og individuel frigørelse (frifindelse) fra samfundet.

Haga Kristensen har 3D-scannet og digitaliseret alle 97 værker fra perioden. Til udstillingen The Work of Art and The Spiritualization of Self-empowerment har kunstneren udvalgt motiver fra perioden, og disse indgår i ekstravagante relieffer, skulpturer og ornamenter, som danner rammen for nye monumentale værker. Installationen mimer på flere punkter kunst og monumenter, som vi kender dem fra totalitærstater og diktaturer. I udstillingen indgår desuden en dokumentarfilm om Den Brune Periode, for på denne måde at hjælpe publikum igennem værkernes komplekse udtryk.

”Der hersker en uvant, nærmest sakral, stemning på Steinar Haga Kristensens (f. 1980) udstilling på Kunsthal Aarhus. Store malerier i dunkle toner, med relief og enkelte guldstrøg, passer perfekt til det ovale rum med glasloft, så rummet pludselig minder om et gammelt helligt kloster.”

Information, Maria Kjær Themsen, 30.10.2018

”Haga Kristensens ærinde synes til dels at være en slags metakommentar til kunsten selv, men det er ikke et entydigt univers, og udstillingens ledsagende handout - et syv sider langt akademisk essay - gør ikke meget for at opklare mystikken for den gennemsnitlige besøgende. Præcis hvordan Haga Kristensens "Brune Periode" spejler samtidens udfordringer, sådan som det heri påstås, forbliver uklart og forbindelserne synes i flere tilfælde en smule søgte.”

Aarhus Stifstidende, Christian Salling, 30.10.2018

The Work of Art and The Spiritualization of Self-empowerment, Courtesy: Steinar Haga Kristensen
The Work of Art and The Spiritualization of Self-empowerment, Courtesy: Steinar Haga Kristensen
Installationsbillede: Kåre Viemose
Installationsbillede: Kåre Viemose
Installationsbillede: Kåre Viemose
Installationsbillede: Kåre Viemose
Installationsbillede: Kåre Viemose
Installationsbillede: Kåre Viemose
Installationsbillede: Kåre Viemose
Installationsbillede: Kåre Viemose
Installationsbillede: Kåre Viemose
Installationsbillede: Kåre Viemose

Støttet af