Excavating Contemporary Archaeology

Kunsthal Aarhus står i spidsen for det EU-støttede kunstprojekt Excavating Contemporary Archaeology. Projektet er et europæisk samarbejde, som undersøger vores rige og mangeartede europæiske kulturarv. Bag projektet står de fire kunstinstitutioner: Kunsthal Aarhus (Aarhus, Denmark), MUCEM (Marseille, France), POINT (Nicosia, Cyprus) og AIR (Antwerpen, Belgium).

Fra juni 2018 til juni 2020 samarbejder vi om at engagere folk på tværs af Europa i vores kulturarv og det potentiale, den har. De fire institutioner skaber hver et kunstnerresidens, som vi inviterer samtidskunstnere til at besøge, mens de undersøger vores kulturarv. I Danmark, Frankrig, Cypern og Belgien vil de besøgede kunstnere interagere med den lokale kunstscene; tage del i udviklingen af et uddannelsesprogram; producere og udstille nye værker, for dermed at inspirere vores publikum og de kommende generationer med nye perspektiver på kulturarv, kunst, historie og identitet.

Projektet er skabt i samarbejde mellem fire europæiske kunstinstitutioner; MUCEM (Marseille, Frankrig), AIR Antwerpen (Antwerpen, Belgien), Point (Nicosia, Cypern) og Kunsthal Aarhus (Aarhus, Danmark). Sammen med vores partnere inviterer vi en række internationale kunstnere til at undersøge og bearbejde lokal kulturhistorie med afsæt i deres egne kunstneriske praksisser. Kunsternes værker bliver udstillet på de fire kunstinstitutioner i løbet af 2019, og i 2020 samler vi alle værkerne her i Kunsthal Aarhus.

Det europæiske år for kulturarv 2018

Europa-Kommissionen står bag det europæiske år for kulturarv 2018. Formålet med kulturarvsåret er at tilskynde flere til at opdage og engagere sig i Europas kulturarv og at styrke følelsen af at tilhøre et europæisk fællesskab. Årets slogan er:

Vores kulturarv: hvor fortiden møder fremtiden.

Europa-Kommissionen fremhæver at: Kulturarv er en universel værdi for os som individer, fællesskaber og samfund. Den er vigtig at bevare og videreformidle til de næste generationer. Vores kulturarv spiller desuden en vigtig rolle i opbygningen af Europas fremtid. Det er en af grundene til, at vi især gerne vil nå ud til de unge i forbindelse med det europæiske kulturarvsår.

Læs mere

Europæiske partnere: MUCEM, AIR Antwerpen, POINT

Musée des Civilisations de l'Europe et de la Méditerranée

MUCEM (Marseilles) er det første nationale museum i Frankrig tilegnet de store civilisationer i Middelhavsregionen. Det er et stort, flerdisciplinært museum, der repræsenterer både antropologi, historie, arkæologi, kunsthistorie og samtidskunst, som for eksempel den kinesiske kunstner Ai Weiweis udstilling Fan-Tan (2018). På MUCEM vises også resultater af kulturelle og sociale studier samt videnskabelige undersøgelser af diversiteten i Middelhavsregionens civilisationer gennem tiderne. Det store museum tilbyder endvidere mange formidlingsaktiviteter, som har til formål at sikre alle mennesker lige adgang til kultur. MUCEM åbnede i sin nuværende form i 2013, men blev grundlagt allerede i det 19. århundrede.

Læs mere

International Artists in Residency Antwerpen

AIR Antwerpen (Antwerpen, Belgien) er en international residens for samtidskunstnere fra hele verden. AIR har et stærkt fokus på den enkelte kunstners individuelle behov og tilbyder en række aktiviteter under opholdet i Antwerpen. Her arbejdes med procesbaserede projekter, der betoner tid og rum som præmisser for en stedsspecifik og kontekstuel praksis. AIR tilskynder til interkulturel dialog, både lokalt og i et større kulturelt, socialt og politisk perspektiv. AIR åbnede i 2005.

Læs mere

Point Centre for Contemporary Art

Kunstcenter Point (Nicosia, Cypern) er en almennyttig organisation, som er engageret i at fremme og støtte produktion af samtidskunst og kultur. Point deltager i internationale samarbejder med fokus på emner, der relaterer sig til den østlige Middelhavsregion. Udover et galleri rummer Point et bibliotek og en forskningsafdeling, som arrangerer seminarer, workshops, forelæsninger, events, læringsforløb og udgivelser af publikationer. Point åbnede i 2012.

Læs mere

MUCEM
MUCEM
AIR Antwerpen
AIR Antwerpen
POINT
POINT

Støttet af