Hwayeon Nam
Abdominal Routes

Abdominal Routes af Hwayeon Nam (1979, KR) udforsker tid som fænomen. Tid, som en personlig oplevelse, men også som målestok for historie og samfund. Udstillingen består af en række videoværker, et lydværk og en serie af fotografier, som udfolder sig i hele Kunsthal Aarhus’ underetage. Til udstillingen har Hwayeon Nam skabt et nyt værk i en samproduktion mellem Kunsthal Aarhus og Art Sonje Center i Seoul, Sydkorea.

Udstillingstitlen, Abdominal Routes, beskriver udstillingsarkitekturen. Her kan de besøgende vælge at følge kunstnerens tiltænkte rute gennem værkerne og på den måde nærmest indgå i en slangende dans. Men de kan også vælge at bryde koreografien, skabe deres egen vej ind mellem galleriets søjler, konstruktioner og svævende videoprojektioner. Samtidig er ruterne et billede på de forskellige fortællinger, kunstneren præsenterer os for. Fortællinger, der er opstået på forskellige tidspunkter under forskellige forhold og på forskellige steder.

Hwayeon Nam interesserer sig for grænserne mellem individ og historie, og politisk og kulturel arv. Hvornår ophører vi med at være enkeltpersoner og overgår til at være en del af historien? Hun betragter tiden som det system, vi bygger den fælles virkelighed på, når hun undersøger, hvilke sociale strukturer vi er en del af. Forskellige former for arkivmateriale er ofte fundament for hendes værker, hvor hun tager objekter, rum og personer ud af deres historiske kontekst og bringer dem ind i samtiden, for på den måde at forhandle deres betydning. Dermed tydeliggør Nam de strukturer og det menneskelige begær, der ligger bag kulturel oversættelse og ikke mindst kulturel reproduktion. Hos Nam står det klart, at den tid, vi lever i, altid vil være præget af vores opfattelse af tid. Vi er altid en del af tiden.

Udstillingen er skabt i samarbejde mellem Kunsthal Aarhus og Art Sonje Center. Abdominal Routes vises i foråret 2020 på Art Sonje Center i Seoul, Korea. Udstillingen markerer derudover 60-års jubilæet for diplomatiske relationer mellem Danmark og Sydkorea.

Hwayeon Nam, Imjingawa, 2017, 24:16 min, Video, ©Hwayeon Nam 
Hwayeon Nam, Imjingawa, 2017, 24:16 min, Video, ©Hwayeon Nam 

Støttet af

A.P. Møller Fonden